PrávoEvropská akciová společnost

Evropská akciová společnost


Autor Jan Dědič, Petr Čech
Rok vydání 2006
Nakladatel Polygon
Vazba lamino
Formát 15 x 21 cm
Počet stran 632
Stav výborný
Dostupnost v externím skladu (nutno objednat)

800 Kč

Publikace si klade za cíl seznámit tuzemskou veřejnost s touto novou formou podnikání, podrobně objasnit četné výhody, jež přináší, ale i některé nevýhody, s nimiž je třeba počítat, a relativně uceleně pojednat o jednotlivých otázkách, se kterými se pravděpodobně budou potýkat uživatelé z řad odborné i laické veřejnosti v prvním období účinnosti úpravy. Jelikož vznik i existence evropské společnosti předpokládají nadnárodní působení, tj. zpravidla souhru několika právních řádů, přihlíží publikace v nezbytné míře také k zahraničním úpravám, u kterých se v první fázi očekává největší relevance (zejména právní řád slovenský, rakouský a německý). Pro vyšší uživatelský komfort publikace přetiskuje text oficiálního překladu nařízení do českého jazyka, navazujícího tuzemského zákona, ale i prováděcí vyhlášky k němu. Vzhledem k tomu, že oficiální překlad nařízení do češtiny vykazuje podstatné vady a že odpověď na některé interpretační nejasnosti lze snáze dovodit z jiných jazykových mutací nařízení, uvádí publikace znění nařízení rovněž v angličtině a v němčině.. V zájmu uživatelů připravili autoři také vzor stanov evropské společnosti, která má monistickou strukturu, tj. model řízení a správy, jejž české právo dosud neznalo.