Sociologie

Předchozí stránka [1/2]

Sociologica Ročník I. číslo 1

Autor: neuveden
Rok vydání: 1969
Nakladatel: Pedagogická fakulta University Palackého
Vazba: brožovaná
Stav: velmi dobrý

50 Kč
Detail

Jazyková situace v Tuvě. Pokus o sociolingvistickou studii

Autor: Marcela Štiková
Rok vydání: 2009
Nakladatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

80 Kč
Detail

S onoho břehu

Autor: A. I. Herzen
Rok vydání: 1908
Nakladatel: Jan Laichter
Vazba: celoplátěná
Stav: vynikající

50 Kč
Detail

Sexualizovaná realita pracovních vztahů - Analýza sexuálního obtěžování v České republice

Autor: Alena Křížková, Zuzana Uhde, Hana Maříková
Rok vydání: 2006
Nakladatel: Sociologický ústav AV ČR
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

90 Kč
Detail

Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech

Autor: Anna Kopecká (ed.) a R. Zdeněk Nešpor (ed.)
Rok vydání: 2012 (1. vydání)
Nakladatel: Slon
Vazba: lamino
Stav: vynikající

220 Kč
Detail

Základy všeobecnej sociológie

Autor: Ante Fiamengo
Rok vydání: 1968
Nakladatel: Vydavaťeľsvo politickej literarúry
Vazba: lamino
Stav: dobrý

150 Kč
Detail

Česká média a feminismus

Autor: Barbora Osvaldová
Rok vydání: 2004
Nakladatel: Libri, Sociologické nakladatelství (SLON)
Vazba: lamino
Stav: pěkný - uvnitř razítko

90 Kč
Detail

Jak jsem dělal reklamu

Autor: Claude C. Hopkins
Rok vydání: 1937
Nakladatel: Tisk Zlín
Vazba: celoplátěná se zlacením a papírovým přebalem
Stav: viz. fotky

300 Kč
Detail

Slovník ekonomie a sociálních věd

Autor: Claude-Daniele Echaudemaison
Rok vydání: 1995
Nakladatel: EWA
Vazba: lamino
Stav: vynikající

60 Kč
Detail

Sociální péče o seniory

Autor: Dagmar Dvořáčková a Martina Hrozenská
Rok vydání: 2013
Nakladatel: Grada
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

160 Kč
Detail

Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí

Autor: Ed.: Daniel Luther, Peter Salner
Rok vydání: 2005
Nakladatel: Ústav etnológie SAV
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

80 Kč
Detail

Základy sociologie

Autor: Franklin Henry Giddings
Rok vydání: 1900
Nakladatel: Jan Laichter, Praha
Vazba: celoplátěná se zlacením
Stav: výborný

200 Kč
Detail

Úvod do sociálnej politiky

Autor: František Hanobík
Rok vydání: 2011
Nakladatel: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

300 Kč
Detail

Mcdonaldizace společnosti

Autor: George Ritzer
Rok vydání: 2003
Nakladatel: Academia
Vazba: lamino
Stav: pěkný

60 Kč
Detail

Spravedlivá cena - Úvod do sociální organiky Rudolfa Steinera

Autor: Herbert Witzenmann
Rok vydání: 1999
Nakladatel: Ateliér pro eurythmii
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

70 Kč
Detail

Tyranie médií

Autor: Ignacio Ramonet
Rok vydání: 2003
Nakladatel: Mladá fronta
Vazba: v pevných deskách s papírovým přebalem
Stav: vynikající

60 Kč
Detail

Integrace a golobalizace

Autor: Ion Iliescu
Rok vydání: 2004
Nakladatel: Práh
Vazba: v pevných deskách s papírovým přebalem
Stav: vynikající

180 Kč
Detail

Proměny současné sociologie

Autor: Ivan Hlaváček
Rok vydání: 1994
Nakladatel: Karolinum
Vazba: brožovaná
Stav: uvnitř razítko knihovny (vyřazeno), flíčky na ořízce

40 Kč
Detail

Psychologie a sociologie řízení, 2. vydání

Autor: Ivan Nový & Eva Bedrnová
Rok vydání: 2002
Nakladatel: Management Press
Vazba: lamino
Stav: vynikající

300 Kč
Detail

Psychologie a sociologie řízení 2. rozšířené vydání

Autor: Ivan Nový, Eva Bedrnová
Rok vydání: 2004
Nakladatel: Management Press
Vazba: lamino
Stav: vynikající

360 Kč
Detail

Psychologie a sociologie v řízení firmy

Autor: Ivan Nový, Eva Bedrnová
Rok vydání: 1994
Nakladatel: Prospektrum
Vazba: lamino
Stav: velmi dobrý

260 Kč
Detail

Úvod do sociologie umění

Autor: Jan Cigánek
Rok vydání: 1972
Nakladatel: Obelisk
Vazba: celoplátěná s papírovým přebalem
Stav: vynikající

120 Kč
Detail

Nedomyšlená společnost

Autor: Jan Keller
Rok vydání: 1992
Nakladatel: Doplněk
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

60 Kč
Detail

Nedomyšlená společnost

Autor: Jan Keller
Rok vydání: 1998
Nakladatel: Doplněk
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

60 Kč
Detail

Až na dno blahobytu

Autor: Jan Keller
Rok vydání: 2005
Nakladatel: EarthSave
Vazba: lamino
Stav: pěkný

160 Kč
Detail

Metody sociální psychologie

Autor: Jaromír Janoušek
Rok vydání: 1986
Nakladatel: Státní pedagogické nakladatelství
Vazba: celoplátěná s papírovým přebalem
Stav: velmi dobrý

140 Kč
Detail

Život českého lidu pod Bezkydem

Autor: Jaroslav Kůra
Rok vydání: 1918
Nakladatel: Sokol (Ústí nad Orlicí)
Vazba: brožovaná
Stav: cca 3 cm otřepený hřbet

200 Kč
Detail

Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu

Autor: Jindřiška Svobodová
Rok vydání: 2016
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

240 Kč
Detail

Rok 2000: co budeme jíst dnes a zítra?

Autor: Jiří Hrubý
Rok vydání: 1985
Nakladatel: Mladá fronta
Vazba: celoplátěná s papírovým přebalem
Stav: výborný

40 Kč
Detail

Vzpoura davů

Autor: José Ortega y Gasset
Rok vydání: 1993
Nakladatel: Naše vojsko
Vazba: brožovaná
Stav: velmi dobrý

140 Kč
Detail

Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Plackého v prostředí internetu

Autor: Kamil Kopecký
Rok vydání: 2013
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Vazba: brožovaná
Stav: velmi dobrý

40 Kč
Detail

Moc a nemoc médií : rozhovory, eseje a články 2000-2003

Autor: Karel Hvížďala
Rok vydání: 2003
Nakladatel: Dokořán
Vazba: brožovaná
Stav: pěkný - uvnitř razítko

60 Kč
Detail

Opatrovnictví osob s duševní poruchou

Autor: Kateřina Ivanová, Lubica Juríčková, Jaroslav Filka
Rok vydání: 2013
Nakladatel: Grada
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

90 Kč
Detail

Člověk mezi lidmi

Autor: Kurt Von Weissenfeld
Rok vydání: 1942
Nakladatel: Orbis
Vazba: orig. poloplátěná s papírovým přebalem
Stav: viz. fotky

60 Kč
Detail

Hospice a umění doprovázet

Autor: Marie Svatošová
Rok vydání: 1995
Nakladatel: Ecce homo
Vazba: brožovaná
Stav: pěkný

40 Kč
Detail

Vize rozvoje české republiky do roku 2015

Autor: Martin Potůček
Rok vydání: 2001
Nakladatel: Gutenberg
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

100 Kč
Detail

Nejen trh

Autor: Martin Potůček
Rok vydání: 1997
Nakladatel: Sociologické nakladatelství (SLON)
Vazba: brožovaná
Stav: asi na 6 str. zvýrazňovač

50 Kč
Detail

Co si myslíme, čemu věříme a kdo jsme

Autor: Michael D. Quesnell
Rok vydání: 2002
Nakladatel: Academia
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

50 Kč
Detail

Manželské etudy

Autor: Michael Třeštík & Helena Třeštíková
Rok vydání: 2006
Nakladatel: NLN - Nakladatelství Lidové noviny
Vazba: v pevných deskách s papírovým přebalem
Stav: dobrý

80 Kč
Detail

Regulace médií

Autor: Olga Pouperová
Rok vydání: 2010
Nakladatel: Leges
Vazba: brožovaná
Stav: velmi dobrý

160 Kč
Detail

Neber zvíře do úst aneb Podala snad Eva Adamovi jelito?

Autor: Pavel Hub
Rok vydání: 2012
Nakladatel: Tribun EU
Vazba: brožovaná
Stav: str. 25-57 místy zvýrazňovač

200 Kč
Detail

Stav světa na přelomu tisíciletí

Autor: Pavel Nováček
Rok vydání: 2002
Nakladatel: Geoda
Vazba: brožovaná
Stav: dobrý

60 Kč
Detail

Strategie udržitelného rozvoje

Autor: Pavel Nováček, Peter Mederly
Rok vydání: 1996
Nakladatel: G plus G
Vazba: brožovaná
Stav: velmi dobrý

180 Kč
Detail

Sebedestrukce Západu

Autor: Petr Hájek, Václav Klaus, Milan Knížák, Aleš Valenta, Ladislav Jakl, Jiří Weigl, Tomáš Břicháček, Ivo Strejček & Michal Semín
Rok vydání: 2020
Nakladatel: Institut Václava Klause
Vazba: brožovaná
Stav: lehce ušpiněná ořízka viz. fotky

50 Kč
Detail

Sociologické nauky přítomnosti

Autor: Pitirim Alexandrovič Sorokin
Rok vydání: 1936
Nakladatel: Jan Laichter
Vazba: celoplátěná
Stav: vynikající - intaktní

200 Kč
Detail

Člověk a jeho volný čas

Autor: Radoslav Selucký
Rok vydání: 1966
Nakladatel: Československý spisovatel
Vazba: celoplátěná s papírovým přebalem
Stav: vynikající

60 Kč
Detail

Člověk a jeho volný čas

Autor: Radoslav Selucký
Rok vydání: 1966
Nakladatel: Československý spisovatel
Vazba: celoplátěná s papírovým přebalem
Stav: 2 cm natržený papírový přebal, jinak vynikající

40 Kč
Detail

Lidové epištoly časopis pro výchovu lidu, svazek třetí: nepřátelé demokracie

Autor: red. Kuneš Bauer
Nakladatel: Nákladem vlastním
Vazba: brožovaná
Stav: výborný

80 Kč
Detail

Hlavou dolů

Autor: Stanislav Komárek
Rok vydání: 2006
Nakladatel: Dokořán
Vazba: v pevných deskách s papírovým přebalem
Stav: velmi dobrý

120 Kč
Detail

Zpravodajství

Autor: Tomáš Trampota
Rok vydání: 2006
Nakladatel: Portál
Vazba: lamino
Stav: lehce ušpiněná ořízka viz. fotky

120 Kč
Detail

Kyberšikana

Autor: Vanessa Rogers
Rok vydání: 2011
Nakladatel: Portál
Vazba: brožovaná
Stav: pěkný

70 Kč
Detail
Předchozí stránka [1/2]