Sociologie

Sociologica Ročník I. číslo 1

Autor: neuveden
Rok vydání: 1969
Nakladatel: Pedagogická fakulta University Palackého
Vazba: brožovaná
Stav: velmi dobrý

50 Kč
Detail

Jazyková situace v Tuvě. Pokus o sociolingvistickou studii

Autor: Marcela Štiková
Rok vydání: 2009
Nakladatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

80 Kč
Detail

S onoho břehu

Autor: A. I. Herzen
Rok vydání: 1908
Nakladatel: Jan Laichter
Vazba: celoplátěná
Stav: vynikající

50 Kč
Detail

Sexualizovaná realita pracovních vztahů - Analýza sexuálního obtěžování v České republice

Autor: Alena Křížková, Zuzana Uhde, Hana Maříková
Rok vydání: 2006
Nakladatel: Sociologický ústav AV ČR
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

90 Kč
Detail

Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech

Autor: Anna Kopecká (ed.) a R. Zdeněk Nešpor (ed.)
Rok vydání: 2012 (1. vydání)
Nakladatel: Slon
Vazba: lamino
Stav: vynikající

220 Kč
Detail

Základy všeobecnej sociológie

Autor: Ante Fiamengo
Rok vydání: 1968
Nakladatel: Vydavaťeľsvo politickej literarúry
Vazba: lamino
Stav: dobrý

150 Kč
Detail

Jak jsem dělal reklamu

Autor: Claude C. Hopkins
Rok vydání: 1937
Nakladatel: Tisk Zlín
Vazba: celoplátěná se zlacením a papírovým přebalem
Stav: viz. fotky

300 Kč
Detail

Slovník ekonomie a sociálních věd

Autor: Claude-Daniele Echaudemaison
Rok vydání: 1995
Nakladatel: EWA
Vazba: lamino
Stav: vynikající

60 Kč
Detail

Sociální péče o seniory

Autor: Dagmar Dvořáčková a Martina Hrozenská
Rok vydání: 2013
Nakladatel: Grada
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

160 Kč
Detail

Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí

Autor: Ed.: Daniel Luther, Peter Salner
Rok vydání: 2005
Nakladatel: Ústav etnológie SAV
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

80 Kč
Detail

Česká xenofobie

Autor: editor: Petr Žantovský
Rok vydání: 1998
Nakladatel: Votobia
Vazba: brožovaná
Stav: fleky na ořízce i některých listech

40 Kč
Detail

Základy sociologie

Autor: Franklin Henry Giddings
Rok vydání: 1900
Nakladatel: Jan Laichter, Praha
Vazba: celoplátěná se zlacením
Stav: výborný

200 Kč
Detail

Úvod do sociálnej politiky

Autor: František Hanobík
Rok vydání: 2011
Nakladatel: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

300 Kč
Detail

Spravedlivá cena - Úvod do sociální organiky Rudolfa Steinera

Autor: Herbert Witzenmann
Rok vydání: 1999
Nakladatel: Ateliér pro eurythmii
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

70 Kč
Detail

Integrace a golobalizace

Autor: Ion Iliescu
Rok vydání: 2004
Nakladatel: Práh
Vazba: v pevných deskách s papírovým přebalem
Stav: vynikající

180 Kč
Detail

Proměny současné sociologie

Autor: Ivan Hlaváček
Rok vydání: 1994
Nakladatel: Karolinum
Vazba: brožovaná
Stav: uvnitř razítko knihovny (vyřazeno), flíčky na ořízce

40 Kč
Detail

Psychologie a sociologie řízení, 2. vydání

Autor: Ivan Nový & Eva Bedrnová
Rok vydání: 2002
Nakladatel: Management Press
Vazba: lamino
Stav: vynikající

300 Kč
Detail

Psychologie a sociologie řízení 2. rozšířené vydání

Autor: Ivan Nový, Eva Bedrnová
Rok vydání: 2004
Nakladatel: Management Press
Vazba: lamino
Stav: vynikající

360 Kč
Detail

Psychologie a sociologie v řízení firmy

Autor: Ivan Nový, Eva Bedrnová
Rok vydání: 1994
Nakladatel: Prospektrum
Vazba: lamino
Stav: velmi dobrý

260 Kč
Detail

Úvod do sociologie umění

Autor: Jan Cigánek
Rok vydání: 1972
Nakladatel: Obelisk
Vazba: celoplátěná s papírovým přebalem
Stav: vynikající

120 Kč
Detail

Nedomyšlená společnost

Autor: Jan Keller
Rok vydání: 1992
Nakladatel: Doplněk
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

60 Kč
Detail

Nedomyšlená společnost

Autor: Jan Keller
Rok vydání: 1998
Nakladatel: Doplněk
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

60 Kč
Detail

Metody sociální psychologie

Autor: Jaromír Janoušek
Rok vydání: 1986
Nakladatel: Státní pedagogické nakladatelství
Vazba: celoplátěná s papírovým přebalem
Stav: velmi dobrý

140 Kč
Detail

Život českého lidu pod Bezkydem

Autor: Jaroslav Kůra
Rok vydání: 1918
Nakladatel: Sokol (Ústí nad Orlicí)
Vazba: brožovaná
Stav: cca 3 cm otřepený hřbet

200 Kč
Detail

Rok 2000: co budeme jíst dnes a zítra?

Autor: Jiří Hrubý
Rok vydání: 1985
Nakladatel: Mladá fronta
Vazba: celoplátěná s papírovým přebalem
Stav: výborný

40 Kč
Detail

Vzpoura davů

Autor: José Ortega y Gasset
Rok vydání: 1993
Nakladatel: Naše vojsko
Vazba: brožovaná
Stav: velmi dobrý

140 Kč
Detail

Nahota feminismu

Autor: Josef Hausmann
Rok vydání: 2002
Nakladatel: Reneco
Vazba: brožovaná
Stav: pěkný

50 Kč
Detail

Základy mužského šovinismu

Autor: Josef Hausmann
Rok vydání: 2003
Nakladatel: Reneco
Vazba: brožovaná
Stav: dobrý

40 Kč
Detail

Opatrovnictví osob s duševní poruchou

Autor: Kateřina Ivanová, Lubica Juríčková, Jaroslav Filka
Rok vydání: 2013
Nakladatel: Grada
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

90 Kč
Detail

Člověk mezi lidmi

Autor: Kurt Von Weissenfeld
Rok vydání: 1942
Nakladatel: Orbis
Vazba: orig. poloplátěná s papírovým přebalem
Stav: viz. fotky

60 Kč
Detail

Policista v multikulturním prostředí

Autor: Lenka Budilová, Tomáš Hirt
Rok vydání: 2005
Nakladatel: Varianty
Vazba: kroužková
Stav: vynikající

80 Kč
Detail

Vize rozvoje české republiky do roku 2015

Autor: Martin Potůček
Rok vydání: 2001
Nakladatel: Gutenberg
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

100 Kč
Detail

Co si myslíme, čemu věříme a kdo jsme

Autor: Michael D. Quesnell
Rok vydání: 2002
Nakladatel: Academia
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

50 Kč
Detail

Manželské etudy

Autor: Michael Třeštík & Helena Třeštíková
Rok vydání: 2006
Nakladatel: NLN - Nakladatelství Lidové noviny
Vazba: v pevných deskách s papírovým přebalem
Stav: dobrý

80 Kč
Detail

Regulace médií

Autor: Olga Pouperová
Rok vydání: 2010
Nakladatel: Leges
Vazba: brožovaná
Stav: velmi dobrý

160 Kč
Detail

Neber zvíře do úst aneb Podala snad Eva Adamovi jelito?

Autor: Pavel Hub
Rok vydání: 2012
Nakladatel: Tribun EU
Vazba: brožovaná
Stav: str. 25-57 místy zvýrazňovač

200 Kč
Detail

Stav světa na přelomu tisíciletí

Autor: Pavel Nováček
Rok vydání: 2002
Nakladatel: Geoda
Vazba: brožovaná
Stav: dobrý

60 Kč
Detail

Strategie udržitelného rozvoje

Autor: Pavel Nováček, Peter Mederly
Rok vydání: 1996
Nakladatel: G plus G
Vazba: brožovaná
Stav: velmi dobrý

180 Kč
Detail

Tabu v sociálních vědách

Autor: Petr Bakalář
Rok vydání: 2003
Nakladatel: Votobia
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

180 Kč
Detail

Sebedestrukce Západu

Autor: Petr Hájek, Václav Klaus, Milan Knížák, Aleš Valenta, Ladislav Jakl, Jiří Weigl, Tomáš Břicháček, Ivo Strejček & Michal Semín
Rok vydání: 2020
Nakladatel: Institut Václava Klause
Vazba: brožovaná
Stav: lehce ušpiněná ořízka viz. fotky

50 Kč
Detail

Sociologické nauky přítomnosti

Autor: Pitirim Alexandrovič Sorokin
Rok vydání: 1936
Nakladatel: Jan Laichter
Vazba: celoplátěná
Stav: vynikající - intaktní

200 Kč
Detail

Lidové epištoly časopis pro výchovu lidu, svazek třetí: nepřátelé demokracie

Autor: red. Kuneš Bauer
Nakladatel: Nákladem vlastním
Vazba: brožovaná
Stav: výborný

80 Kč
Detail

Hlavou dolů

Autor: Stanislav Komárek
Rok vydání: 2006
Nakladatel: Dokořán
Vazba: v pevných deskách s papírovým přebalem
Stav: velmi dobrý

120 Kč
Detail

Zpravodajství

Autor: Tomáš Trampota
Rok vydání: 2006
Nakladatel: Portál
Vazba: lamino
Stav: lehce ušpiněná ořízka viz. fotky

120 Kč
Detail

Sociologický výskum (slovensky)

Autor: Vladimír Alexandrovič Jadov
Rok vydání: 1977
Nakladatel: Pravda
Vazba: brožovaná
Stav: výborný

40 Kč
Detail

Populační problém velkoměst

Autor: Vladimír Srb
Rok vydání: 1948
Nakladatel: Václav Petr
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

45 Kč
Detail

Návrat k domovu

Autor: Vlastimil Podracký
Rok vydání: 2004
Nakladatel: Votobia
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

60 Kč
Detail

Emocionalita a racionalita aneb Jak ďábel na svět přišel

Autor: Vlastimil Rollo
Rok vydání: 1993
Nakladatel: Sociologické nakladatelství (SLON)
Vazba: brožovaná
Stav: do str. 34 podtrháno tužkou

80 Kč
Detail

Národnostní složení první Československé republiky

Autor: Vlastislav Häufler
Rok vydání: 1976
Nakladatel: Academia
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

100 Kč
Detail

Marginálie k sociologii umění

Autor: Zdeněk Pospíšil
Rok vydání: 1992
Nakladatel: Votobia
Vazba: brožovaná
Stav: vynikající

80 Kč
Detail